Memory of the gap
Graphite pencil on paper, 234 × 130 cm, 2019, photo by Rik Klein Gotink

Ik onderzoek de relatie tussen lichaam en omgeving. De monumentale tekening “Memory of the gap” is te lezen als een vertaling van persoonlijke, sensorische indrukken van een omgeving, naar grafische notaties op papier.

I examine the relationship between body and environment. The monumental drawings “Memory of the Gap” can be read as translations of personal sensory impressions of an environment into graphic notations on paper.

Memory of the gap (detail)
Graphite pencil on paper, 234 × 130 cm, 2019
Memory of the gap (detail)
Graphite pencil on paper, 234 × 130 cm, 2019
Memory of the gap
Graphite pencil on paper, 234 × 130 cm, 2019, photo by Rik Klein Gotink