14 april t/m 7 mei 2017

Drawalks
Het Glazen Huis, Amstelpark

Bij Zone2Source onderzoek ik manieren om de waarneming en beleving van het Amstelpark te vertalen naar een fysieke tekenbeweging. Gedurende 1 maand werk ik in het Glazen Huis aan een tentoonstelling en performance waarin tekenen gerelateerd wordt aan ruimte, geluid en publiek.

Het project Drawalks gaat over het beleven van de omgeving in tijd en ruimte door middel van beeld, tekentaal, geluid, licht en beweging.

Opening en Performance Lichtlijnen
Zondag 23 april, 16.00 uur
het Glazen Huis

Zie je het licht dansen door het park? Hoor je in de verte de vogels kletsen? Een muzikant, lichtontwerper en tekenaar observeren en reorganiseren de indrukken en belevingen van het park. Deze waarnemingen komen samen in een bijzonder samenspel van licht, muziek en lijnen op papier. De performers nemen het publiek mee in de creatie van een tekening om een verbinding te maken tussen omgeving, ruimte, licht, geluid, tekening, beweging en publiek. Het publiek wordt uitgedaagd om het park op een andere manier te observeren en te verbeelden waarbij verschillende zintuigen geprikkeld worden om nieuwe verbindingen te ervaren.

Concept en beeldend kunstenaar: Liesje van den Berk
Cornet, stem en compositie: Felicity Provan
Lichtontwerp: Ellen Knops

Liesje van de Berk is op de volgende dagen aan het werk in het Glazen Huis
14, 21, 22, 28, 29 & 30 April 13.00 – 17.00
5 & 7 Mei 13.00 – 17.00
het Glazen Huis
www.zone2source.net
Openingstijden tentoonstelling: Vrij-zon 13-17 uur

Zeelicht, Performance with Felicity Provan (cornet and voice) and Ellen Knops (light), duration 30 minuten, Festival 2 Turven Hoog, KAF Almere, 2016, photo by Moon Saris

14 April unitl 7 May 2017
Liesje van den Berk explores ways to to translate the perception and experience of the Amstelpark to a physical movement of drawing on paper. During 1 month she works in het Glazen Huis to develop an exhibition and performance in which drawing is related to space, sound and the audience.

Drawalks explores the experience of the environment in time and space by means of image, drawing, sound, light and movement.

Performance Lichtlijnen (light Lines)
Sunday April 23, 4 pm
het Glazen Huis

Do you see the light dancing through the park? Do you hear the birds chatting far away? A musician, light designer and drawer observe and reorganize the impressions and experiences of the park. These observations come together in a unique interplay of light, music, movement and lines on paper.   The audience is challenged to observe and represent the park in a different way.  Different senses are stimulated to experience new connections between environment, space, light, sound, drawing, movement and public.

Liesje van de Berk is working in het Glazen Huis on the following days
14, 21, 22, 28, 29 & 30 April 1.00 – 5.00 pm
5 & 7 May 1.00 – 5.00 pm
het Glazen Huis

Exhibition opening hours
Fri-Sun 13-17 hrs