D R A W I N G C E N T R E D I E P E N H E I M
Embodied Lines
Opening Zaterdag 21 september 2019
t/m zondag 5 januari 2020

Uli Kürner (D/NL)・Liesje van den Berk (NL)・Nicole Wendel (D)・Katrina Brown (UK)

In de groepstentoonstelling Embodied Lines zijn tekeningen bijeengebracht waarin de ervaring van het fysieke lichaam centraal staat. Hoe kan een fysieke handeling of lichamelijke sensatie in een beeld worden omgezet en gecommuniceerd? Deze vraag voedt de uiteenlopende artistieke praktijken van de vier deelnemers. Allen verkennen zij via het tekenen het lichamelijke en andersom. Zo kan een dans, wandeling of geste aanleiding zijn voor een performance met grafiet, een ruimtelijk lijnenspel of somatische tekening.

De werken in Embodied Lines weerspiegelen als het ware een versterkt lichaamsbewustzijn. Daarin is niet alleen artistiek onderzoek naar de zintuiglijkheid van het eigen lichaam merkbaar, maar ook de relatie van dat lichaam tot de omgeving en de ander. Het grijpt terug op de fysieke essentie van ons mens-zijn. Embodied Lines is een experimentele tentoonstelling met onder meer in situ gemaakte muurtekeningen, installaties en performances, die uitnodigen tot zowel introspectie als interactie.

The group exhibition Embodied Lines brings together drawings in which the experience of the physical body is central. How can a physical action or physical sensation be converted into an image and communicated? This question drives the various artistic practices of the four participants. They each explore the physical through drawing, and vice versa. For example, a dance, walk or gesture can be the impetus for a performance with graphite, a spatial interplay of lines or somatic drawing.

The works in Embodied Lines reflect a heightened body awareness. Yet what is evident is not only artistic research into the sensibility of one’s own body evident, but the relationship of that body to the environment and the other. It reaches back to the physical essence of our humanity. Embodied Lines is an experimental exhibition with wall drawings, installations and performances made in situ that invite both introspection and interaction.

Artistiek leider: Nanette Kraaikamp

Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17
Diepenheim, 7478 AA

Wo t/m zo van 11:00 – 17:00 uur
Entree € 5,- (museumjaarkaart is geldig)


NastyWomen #team Femke
Expositie &Fundraiser
8 t/m 15 december
Opening 8 december van 16-20 uur
Finissage 15 december, 2019, 16:00 uur

De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam