Poging tot rechtlijnigheid
performance at Telpost, Millingen aan de Rijn