The ground collapsed long ago
Graphite pencil on paper, 130 × 220 cm, 2019, photo by Rik Klein Gotink

Ik onderzoek de relatie tussen lichaam en omgeving. De monumentale tekening “the ground collapsed long ago” is te lezen als een vertaling van persoonlijke, sensorische indrukken van een omgeving, naar grafische notaties op papier.

I examine the relationship between body and environment. The monumental drawings “The ground collapsed long ago” can be read as translations of personal sensory impressions of an environment into graphic notations on paper.

The ground collapsed long ago
Graphite pencil on paper, 130 × 220 cm, 2019, photo by Rik Klein Gotink
The ground collapsed long ago (detail)
Graphite pencil on paper, 130 × 220 cm, 2019