The pencils exchanged
15 September 2018
Interactive drawingperformance with videoregistration
Metal table (50 x 90 cm with a height of 95 cm), two graphite pencils, pencil sharpener, 5 roll of papers of 20 cm x 450 cm, video camera, TV and audience.
4 hours
Kunstliefde Utrecht
Photo by Luuk Huiskes, Josine Timmer en Liesje van den Berk
Participants : Susan Tyler Jenskins, Marleen Kappe, Robbie Cornilissen, Uli Kürner, Jan Coolen and others

In this interactive drawing performance the act of drawing is the artwork itself. I researched how to connect with people, to communicate with each other not through the image of the drawing but through the act of tracing together. A continuous line was made in one to one interaction on a metal table, producing not only a drawing, but also a connection. Every person has his own way of dialogue in sounds, rhythms, tones and lines.

In de interactieve tekenperformance “The pencil exchanged” is de handeling van het tekenen het kunstwerk. Ik onderzoek hoe we met elkaar kunnen communiceren door het trekken van lijnen. Een oneindige lijn in één-op-één interactie op een metalen tafel produceert niet alleen één tekening, maar ook een verbinding.
Ieder gesprek heeft andere geluiden, ritmes, tonen en lijnen.

Short compilationvideo of the performance:


Interactive drawingperformance with Marleen Kappe and Robbie Cornelissen, 15 September 2018, Utrecht Photo by Josine Timmer en Luuk Huiskes


Exhibition setup, drawingresidues and video of the performance of 15 September 2018, Draw in Kunstliefde, Utrecht, photo by Liesje van den Berk