Van de(n) Berk

Van de(n) Berk,
Series drawing on paper, Berken houtskool / Brich wood charcoal, 40×40 cm, 2019-2020

Van de(n) Berk,
Series drawing on paper, Berken houtskool / Brich wood charcoal, 40×40 cm, 2019-2020

In deze serie tekeningen voor de expositie Houtskool is de beweging van het nieuwe leven in Liesje van den Berk vastgelegd. Dagelijks tekent ze deze beweging in haar buik. De baby verkent zijn eigen lichaam en de grens van haar baarmoeder: subtiele verschuivingen, onhandige verplaatsingen, ritmische hikjes, borrelende kleine beweging, harde schoppen, ongemakkelijke porren, onaangekondigd gebonk en doelbewust getrappel. Elke beweging is vertaald naar een andere tekengebaar, een ander handeling en een ander indruk en afdruk. Als een echo, een grafische notatie, van één moment.

Normaal gesproken werkt Liesje met grafiet- en kleurpotlood. In 2018 volgde ze echter een workshop van Lisanne Sloots om zelf houtskool te stoken. Vooraf aan de workshop ontstond bij haar het idee om houtskool van Berkenboom te maken, aangezien haar achternaam Van den Berk is. Deze tekeningen zijn met deze zelfgestookte Berken houtskool gemaakt.
“In het begin was het even wennen om weer met houtskool te werken, maar nadat ik overgestapt was naar gladder papier ontdekte ik de vrijheiden van het houtskool. De Berken houtskool laat een fluweel spoor achter, waarmee je zowel scherp lijnen als heel zacht vorm kan tekenen. De onregelmatigheid van de zelfgestookte houtskool vergroot het scala aan vlakken en lijnen, ik maak steeds gebruik van andere vormen en stukjes om de karakter van de bewegingen in mijn buik te verbeelden.”


English

In this series of drawings for the exhibition Charcoal, the movement of the new life in Liesje van den Berk is recorded. Every day she draws the movement in her belly. The baby explores its own body and the boundary of its uterus: subtle shifts, awkward movements, rhythmic hiccups, bubbling small movement, hard spades, uncomfortable poking, unannounced chatter and deliberate tapping. Every movement is translated into a different gesture, a different action and a different impression and print. As an echo, a graphic notation, of one moment.